پویش نذر خدمت

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
همزمان با هفته سلامت، اداره سلامت منطقه ۱۱ با همکاری مرکز درمانی منطقه، شرکت شهر سالم و سازمان نظام پزشکی، با حضور ۱۰۰ پزشک، اقدام به ویزیت رایگان شهروندان در بوستان دانشجو کرد.
وحید مینا
https://www.tehranpicture.ir/u/l4g