تفاهم‌نامه همکاری شهرداری تهران و وزارت آموزش و پرورش

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
تفاهم‌نامه همکاری شهرداری تهران و وزارت آموزش و پرورش، با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و رضامراد صحرایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه امضا شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/l4b