بازدید عضو شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری تهران

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
نرجس سلیمانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه بازدید کرد.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/l49