مراسم بیست و چهارمین بزرگداشت پروفسور حسابی‎

۱۳ شهریور ۱۳۹۵
مراسم بیست و چهارمین بزرگداشت پروفسور حسابی با حضور چهره های سیاسی و علمی و جمعی از دوستداران علم در خانه موزه این دانشمند فقید برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/6fc