دومین نشست خبری شهردار پایتخت

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
در آستانه بیستمین ماه از فعالیت مدیریت شهری ششم، دومین نشست خبری علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، دوشنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه، برگزار شد.
مجتبی عرب زاده - سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/l3S