نشست صمیمانه و صبحانه کاری معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران

۱۳ شهریور ۱۳۹۵
صبح شنبه 13 شهریور نشست صمیمانه و صبحانه کاری مهندس تشکری هاشمی معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5tr