طوفان و گردوغبار در تهران

۱۲ شهریور ۱۳۹۵
طوفان و گردوغبار ساعتی پیش آسمان تهران را خاکستری کرد. وزش باد شدید با سرعت 50 کیلومتر در عصر امروز جمعه آغاز شده و اکنون آسمان پایتخت را فراگرفته است.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/54a