ریزش بخشی از خیابان پیامبر اتوبان ستاری -2

۱۱ شهریور ۱۳۹۵
ظهر امروز 11 شهریور ماه بخشی از خیابان پیامبر اتوبان ستاری ریزش کرد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/8Cu