ریزش بخشی از خیابان پیامبر اتوبان ستاری -1

۱۱ شهریور ۱۳۹۵
ظهر امروز 11 شهریور ماه بخشی از خیابان پیامبر اتوبان ستاری ریزش کرد.
داریوش ابراهیم زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/4u9