نخستین جشنواره تولیدات خانگی(زیورآلات و عروسک)

۱۰ شهریور ۱۳۹۵
نخستین جشنواره تولیدات خانگی(زیورآلات و عروسک) ویژه مناطق 22 گانه شهر تهران از مجموعه فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو در زیرگذر تئاتر شهر برگزار شد.
داریوش جبرئیلی
https://www.tehranpicture.ir/u/58n