نمایش ایوانف‎

۱۰ شهریور ۱۳۹۵
نمایش ایوانف به نویسندگی و کارگردانی امیررضا کوهستانی در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/2a6