روز طبیعت در منطقه ۵

۱۳ فروردین ۱۴۰۲
سیزده فروردین، جشن بدرقه نوروز و یکی از مهمترین رسم‌های ایرانیان از گذشته‌های دور بوده و به عنوان روز طبیعت در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته است. هر ساله در این تاریخ مردم ایران با حضور در طبیعت این روز را گرامی می‌دارند.
فرزام طایفه
https://www.tehranpicture.ir/u/kCw