موزه اسناد کارخانه سیمان ری

۵ فروردین ۱۴۰۲
ساختمان سیلوی 300 تنی که در مرحله سوم توسعه کارخانه سیمان ری در دهه 30ساخته شد دارای 6 سیلوی استوانه ای با شعاع تقریبی 2.5 متر است که هر سیلو50 تن سیمان را در خود ذخیره می کرد. اکنون طبقه‌ همکف این ساختمان به عنوان گالری سی و زیرزمین آن به عنوان موزه اسناد کارخانه تغییر کاربری داده است.از دوران 50 ساله‌ فعالیت کارخانه بالغ بر 400 هزار برگ سند کاغذی به صورت دست‌نویس و چاپی طی 3 سال گذشته به‌صورت غیر‌اصولی در این محل انباشته شده بود که در فرآیند بازسازی این اسناد در یک دوره‌ 9 ماهه طبقه بندی شده و به صورت آرشیو بر اساس سال موضوع در طبقه زیرزمین به نمایش درآمده است.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/kC1