جشن بهار قرآن و طبیعت در بوستان ملت

۴ فروردین ۱۴۰۲
همزمان با بها‌رقرآن و طبیعت ویژه برنامه‌های شاد و مفرح در دهکده بهار ایران واقع در بوستان ملت برای شهروندان و مسافران نوروزی در حال برگزاری است، جشن بها‌ر قرآن و طبیعت دو ساعت پیش از اذان مغرب آغاز و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/kBZ