جشنواره نوروزی گذر گردشگری آب‌وآتش

۴ فروردین ۱۴۰۲
جشنواره نوروزی گذر گردشگری آب‌وآتش به همراه ویژه برنامه‌های شاد نوروزی از 2 الی 13 فروردین در منطقه گردشگری اراضی عباس‌ آباد میزبان مسافرین نوروزی است.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/kBY