دیدار شهردار تهران با خانواده شهید دارابی

۱ فروردین ۱۴۰۲
شهردار تهران، علیرضا زاکانی در نخستین روز از بهار، به خانه شهید رضا‌ دارابی رفت و با خانواده ایشان دیدار کرد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/kBT