میدان هلال احمر

۹ شهریور ۱۳۹۵
میدان هلال احمر یکی از میدان های واقع در منطقه هشت تهران است که در تقاطع خیابان های گلبرگ و گلستان است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/6j7