به وقت خدمت؛ حافظان معابر بازار بزرگ تهران

۲۳ اسفند ۱۴۰۱
به منظور حفظ آرامش و تسهیل تردد شهروندان، بیش از پنجاه نفر از عوامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، گیت‌های پر تردد معابر منتهی به بازار بزرگ تهران را روزانه کنترل و تردد وسایل نقلیه مجاز را مدیریت می کنند.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/kAm