دویست و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

۹ شهریور ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 9 شهریور دویست و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/7wy