طرح بهار جان‌ها در منطقه 8

۲۰ اسفند ۱۴۰۱
طرح بهار جان‌ها در منطقه 8 در آستانه ماه مبارک رمضان و بهار قرآن، بهبود سیما و منظر شهری، نوسازی المان ها و مبلمان های شهری و بوستانی از 15 بهمن آغاز شده است و در محور‌ها و محلات منتخب و در راستای ارتقای رضایتمندی شهروندان انجام شد.
ابوالفضل ساسان-مهدی هادی
https://www.tehranpicture.ir/u/kA3