تمرین تیم ملی فوتبال

۸ شهریور ۱۳۹۵
تمرین تیم ملی فوتبال کشور برای آماده سازی دیدار با قطر در مقدماتی جام جهانی برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/2f8