دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

۸ شهریور ۱۳۹۵
دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر با بارتری 7 گله تیم تهرانی پایان یافت.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/6lb