هجدهمین نمایشگاه زنان و تولید‌ ملی

۱۱ اسفند ۱۴۰۱
هجدهمین نمایشگاه زنان و تولید‌ ملی عصر امروز پنجشنبه یازدهم اسفندماه 1401 با حضور محمد‌امین توکلی‌زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران و مریم اردبیلی، مدیر‌کل زنان و خانواده شهرداری در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/kz8