داستان یک پرنده آهنین

۹ اسفند ۱۴۰۱
داستان یک پرنده آهنین، هزاران فکر امان از تو می‌گیرد. حس فرتوتی، از کارافتادگی و حس اینکه دیگر کارآیی لازم را نداری و باید گوشه‌ای از این جهان، لحظات را طی کنی تا به نقطه آخر برسی. اما بازنشستگی همیشه نقطه پایان نیست، می‌تواند سرآغازی برای زندگی دوباره باشد. می‌تواند مثل این رخش آسمان‌ (بوئینگ 200-727)، نقطه‌ای برای استراحت آدم‌ها به دور از هیاهوی شهر باشد.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/kyy