حیات وحش تهران

۱۰ اسفند ۱۴۰۱
منطقه حفاظت شده ورجین در شمال شرقی تهران، از نظر تنوع زیستی حائز اهمیت زیادی است. حضور گونه‌های بارز حیات وحش که به سادگی در حاشیه منطقه مشاهده می‌شوند از مواردی است که بر جاذبه‌های این منطقه افزوده و سبب آشتی پایتخت نشینان با حیات وحش شده است. قوچ و میش البرز مرکزی، کل و بز، پلنگ، گرگ، خرس قهوه‌ای و گراز مهمترین گونه‌های حیات وحش این منطقه هستند که متاسفانه به دلیل کمبود بودجه سازمان محیط زیست، تامین علوفه زمستان برای آنها، کاری سخت و البته با مشارکت و کمک مردم تهران است.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/kyk