ورزش پهلوانی ، میراثی کهن و گران بها

۷ شهریور ۱۳۹۵
ورزش پهلوانی ، نه فقط به شکل ورزش بلکه آیینی ماندگار و انسان ساز است و به واسطه ی همین نکات ، جایگاه معنوی بالایی در جامعه دارد .
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/6ju