تمرین تیم استقلال تهران

۷ شهریور ۱۳۹۵
تمرین تیم استقلال با حضور بازیکنان در کمپ این تیم برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/7ge