روز برفی پایتخت

۲۳ بهمن ۱۴۰۱
شهر تهران همچنان شاهد بارش برف است و همین مسئله باعث ایجاد ساعاتی خوش برای بسیاری از شهروندان شده است.
علیرضا اسماعیلی
https://www.tehranpicture.ir/u/kws