روز برفی در منطقه 8

۲۳ بهمن ۱۴۰۱
با توجه به بارش برفی که از بامداد امروز ۲۳ بهمن‌ماه در پایتخت آغاز شده است، نیروهای خدمات شهری منطقه 8 شهرداری تهران از ساعات اولیه بارش با تمام توان و تجهیزات برای جلوگیری از انسداد معابر در حال تلاشند.
ابوالفضل ساسان - مهدی هادی
https://www.tehranpicture.ir/u/kwm