شب های تابستانی میدان امام حسین (ع)

۶ شهریور ۱۳۹۵
میدان امام حسین (ع) در یکی از مناطق پر جمعیت تهران قرار گرفته و همین امر باعث شد تا شهرداری تهران با ایجاد معماری جدید و زیبا شرایطی را فراهم آورد که شهروندان استفاده ای بهینه از این فضا داشته باشند .
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/96g