نمایش در اینجا‎

۶ شهریور ۱۳۹۵
نمایش در اینجا به کارگردانی آیلین کیخایی در تماشاخانه کنش معاصر روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ri