شیر بلال تابستان

۶ شهریور ۱۳۹۵
بلال ، جزئی از خانواده غلات است که نوع کبابی اش در ایام تابستان طرفدار فراوانی دارد و اکثرا هم از طریق دستفروش ها و بساط های خیابانی عرضه میگردد .
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/5h8