چهارمین روز جشنواره نمایش عروسکی مبارک

۴ شهریور ۱۳۹۵
شش نمایش خیابانی سه‌شنبه در چهارمین روز جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی مبارک در محوطه تئاتر شهر اجرا شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/46t