به وقت خدمت؛ واکسیناسیون کارگران شهرداری تهران

۹ بهمن ۱۴۰۱
با توجه به اینکه یکی از مشاغل پرخطر در شهرداری تهران، خدمات انجام شده توسط پاکبانان است، طرح واکسیناسیون هپاتیت کارگران شهرداری تهران، توسط شرکت شهر سالم آغاز شده است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/kuu