حواشی سومین روز جشنواره تئاتر عروسکی مبارک

۳ شهریور ۱۳۹۵
سومین روز از جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی مبارک با استقبال کودکان تهرانی و همراهی خانواده های ایشان در محوطه تئاتر شهر برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/6r0