به وقت خدمت؛ تعمیر و بازسازی اتوبوس‌های شهری در شهاب خودرو

۸ بهمن ۱۴۰۱
اتوبوس‌های شهری شرکت اتوبوسرانی شهرداری تهران که دارای وضعیت نامناسب و نیازمند بازسازی و تعمیرات اساسی هستند شناسایی و توسط اکیپ‌های فنی و خدماتی در شرکت شهاب خودرو مورد تعمیر و بازسازی قرار می گیرند.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/kur