به وقت خدمت؛ اورهال و نوسازی قطارهای شهری تهران

۳ بهمن ۱۴۰۱
مترو تهران ۱۶۷ واگن دارد که از این تعداد ۵ واگن از رده خارج است و از این تعداد ۱۳۵ واگن برای خدمات رسانی به خطوط اعزام می شود و مابقی در تعمیرات دوره ای و اورهال قرار دارند، واگن های مترو باید در دوره ۳ ساله برای تعمیرات و بعد از ۵ سال نیز برای اورهال وارد تعمیرگاه های تخصصی شود.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/ku9