دیدار سفیر اکوادور با رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

۳ شهریور ۱۳۹۵
صبح چهار شنبه 3 شهریور سفیر اکوادور با دکتر گیل آبادی رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران دیدار کرد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/4nr