اولین همایش محله مسجد محور

۳ شهریور ۱۳۹۵
عصر سه شنبه 2 شهریور اولین همایش محله مسجد محور با حضور شهردار تهران و تنی چند از مقامات کشوری در حسینیه ارشاد برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/50h