کلاس اولی‌ها میهمان شهردار تهران

۲۶ اسفند ۱۳۹۳
امروز صبح کلاس اولی‌های منطقه۱۷ میهمان محمد باقر قالیباف بودند تا شهردار بودن در شهر تهران را تجربه کنند.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/5na