تالار برلیان کاخ گلستان

۳ دی ۱۴۰۱
‎ از بناهای دوران فتحعلی شاه است که البته در آثار مکتوب، جز نام و اشاره ای مختصر به آن مطلبی یافت نمی‌شود و حتی تصویری نیز از آن برجای نمانده که بتوان طرح و شکل بنا را شناسایی کرد. احتمالا به‎خاطر آیینه کاری‎های بسیار یا به سبب نصب حوض بلور هشت ضلعی و چلچراغهایی که امپراطور وقت روسیه، برای فتحعلی‌شاه فرستاده بود این تالار به نام بلور خوانده شده اما در دوره ناصری، به دلیل کهنگی و فرسودگی بناهای قدیم ارگ، اغلب آنها را ویران کردند و به جایش ساختمان‌های جدیدی ساختند. با این اوصاف تالار برلیان از دل تالار بلور زنده شد ولی از آنجایی‎که کف تالار جدید را بر روی پی های همان تالار فتحعلی شاه بنا کرده بودند، نتوانستند کف آن‎را باندازه کف سایر تالارها بالا ببرند. همچنین عمارت برلیان در دوران پهلوی برای برگزاری جلسات رسمی با سران دول خارجی ومراسم تشریفات مورد استفاده قرار ‎می‎گرفت.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/jQa