بی قانونی؛ پشت خط طرح

۲۰ آذر ۱۴۰۱
پیش از پایان ساعت طرح ترافیک، شهروندانی که قصد ورود به این محدوده را دارند پشت دوربین های ثبت پلاک می ایستند. بعضا این توقف در حاشیه اتوبان ها اتفاق می افتد که باعث ایجاد بار ترافیک سنگین و بروز حوادث رانندگی می شوند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/jPi