گذر پاییزی بوستان رازی

۱۷ آذر ۱۴۰۱
به همت شهرداری منطقه ۱۱، در جهت افزایش زیبایی های بصری شهر تهران و رفاه حال شهروندان، گذر پاییزی در بوستان رازی ایجاد شده است.
وحید مینا
https://www.tehranpicture.ir/u/jPd