بازدید اصحاب رسانه از پروژه های معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

۷ آذر ۱۴۰۱
صبح دوشنبه 7 آذر ماه 1401 اصحاب رسانه از کارگاه ساخت بزرگراه شهید بروجردی و کارخانجات تولید آسفالت 9-7-6 شهرداری تهران بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/jzh