تهران در دود

۲۴ آبان ۱۴۰۱
کیفیت هوا در کلان‌شهر تهران سه‌شنبه 14 آبان‌ 1401 در ساعت منتهی به ۱۱ صبح با قرارگرفتن روی شاخص 113 در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.
شایان محرابی - سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/jyO