یکصد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

۲۲ آبان ۱۴۰۱
صبح یکشنبه 22 آبان ماه 1401 علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در یکصد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران برنامه چهارم توسعه و آبادانی شهر را تقدیم رییس شورا کرد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/jyG