رقابت های ورزشی کوتاه قامتان بلند همت

۲۲ آبان ۱۴۰۱
مسابقات بانوان کوتاه قامتان بلند همت در 4 رشته ورزشی بهکاپ، بدمینتون، فریزبی و شوت دارت، یکشنبه 22 آبان ماه 1401 در مجموعه ورزشی الزهرا(س) بوستان هنرمندان برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/jyH