کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران

۲۶ اسفند ۱۳۹۳
امروز صبح کلاس اولی‌های منطقه۱۷ میهمان شهرداری تهران بودند تا کار در شهرداری تهران را تجربه کنند.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/2lx