هفتمین جلسه شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی شهرداری تهران

۱۷ آبان ۱۴۰۱
عصر امروز هفدهم آبان ماه 1401 هفتمین جلسه شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی شهرداری تهران به ریاست محمد امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و با حضور سایر اعضای این شورا برگزار شد.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/jp4