موزه ملی قرآن کریم

۱۴ آبان ۱۴۰۱
موزه ملی قرآن کریم موزه‌ای تخصصی در زمینه شناساندن نسخه‌های خطی و آثار هنری قرآنی است که در تهران در تقاطع خیابان امام خمینی (ره) با خیابان ولی‌عصر (عج) جای گرفته‌است.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/jor